Đại lý Lê Thị Hạnh

Đaị lý – chuyên viên tư vấn công ty TNHH Hồng Đức Y Đường

Chuyên môn:

+ Y sỹ y học cổ truyền.

+ Cử nhân phục hồi chức năng.

Địa chỉ: Ki ốt 32 HH02 1A Khu đô thị Thanh Hà – Thanh Oai – Hà Nội

Điện thoại: 0985453068

Tin Liên Quan