Giám đốc kinh doanh – Hà Thị Bích Hiếu

Chuyên môn:

+ Cử nhân kinh tế khoa kế toán trường đại học Thương Mại;

+ Y sỹ y học cổ truyền, cử nhân phục hồi chức năng;

Ngành nghề hoạt động:

Khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Địa chỉ: Số nhà 284 Phố Bình Đà – Bình Minh – Thanh Oai – Hà Nội

Điện thoại: 0904061233

Tin Liên Quan