1. Hình thức bảo hành: Dadayongloc.vn không bảo hành
  2. Hình thức đổi trả: đổi trả qua đơn vị vận chuyển về địa chỉ ghi trên bao bì đóng gói ban đầu
  3. Điều kiện đổi trả: Quý khách hàng cùng với đơn vị vận chuyển kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu ban đầu, chụp lại mẫu nếu mẫu sản phẩm không đúng cam kết rồi gửi lại Tacopa tiến hành đổi trả sản phẩm khác, khi tiến hành đổi trả phải có giấy xác minh tình trạng đơn hàng của khách hàng và bên vận chuyển, nêu rõ nguyên nhân đổi trả!