Là sản phẩm hỗ trợ cho những người bị dạ dày, đại tràng,..